Lägg inte ned Högadalsskolan

Härryda

Vi är många upprörda och oroade kommuninvånare som reagerar starkt på förslaget om att ersätta Högadalsskolan med Internationella Engelska Skolan (IES). Vi har idag närmare 1 000 namnunderskrifter från personer som motsätter sig beslutet och antalet ökar nu snabbt. Vi kommer fortsätta att försöka påverka kommunens politiker till att dra tillbaka detta ogenomtänkta beslut. Vi vill dock i sammanhanget påpeka att vi inte på något sätt är motståndare till friskolor eller har någon invändning mot att IES etablerar sig i kommunen. Så länge detta inte sker på bekostnad av Högadalsskolans verksamhet.
En nedläggning av Högadalsskolan påverkar inte bara de barn som finns i skolans nuvarande upptagningsområde, utan detta kommer få konsekvenser för samtliga skolbarn i Mölnlycke.

IES är en friskola vilket gör att de själva styr sin antagning, det kan innebära att få elever i Högadalsskolans upptagningsområde erbjuds plats på skolan. Det är också så att många föräldrar inte kommer välja IES för sina barn. Detta kommer innebära att trycket på övriga kommunala skolor i Mölnlycke ökar dramatiskt.
Vi tror inte att kommunens politiker inser vilken enorm oro de skapar för de invånare som berörs av en nedläggning av Högadalsskolan. Det gäller elever, föräldrar och personal totalt cirka 1000 personer. Att elever och personal kommer till skolan med en klump i magen påverkar inte bara barnens skolgång negativt, dessutom ökar det risken för psykisk ohälsa hos både barn och vuxna.

Vi som motsätter oss detta måste agera nu innan kommunen tecknar avsiktsförklaring med Skanska och IES. Vän av ordning kan hävda att en avsiktsförklaring inte är juridiskt bindande och det är i och för sig sant, men det innebär ett stort moraliskt ansvar gentemot sina avtalsparter, vilket gör att kommunen kommer ha otroligt svårt att backa ur i ett senare skede.

Tycker du som vi besök vår facebookgrupp ”Bevara Högadalsskolan”. Där kan du digitalt skriva på protest­listan mot beslutet.

Bevara Högadalsskolan