Internationella engelska skolan

Härryda

Kommunstyrelsen fattade på sitt senaste möte beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på avsiktsförklaring mellan kommunen och Skanska AB med inriktningen att etablera Internationella engelska skolan på Högadalsskolans fastighet.

Det kan låta som att en avsiktsförklaring bara är ett första steg och att man därefter kan utreda om man vill gå vidare eller inte. Det är viktigt att förstå att så inte är fallet. En avsiktsförklaring är ett inledande avtal som upprättat mellan parter för att skapa arbetsro, villkor och ramar inför förväntade kommande förhandlingar om ett mer omfattande slutligt avtal.

En avsiktsförklaring är visserligen inte formellt juridiskt bindande men väl moraliskt förpliktigande.
Avtalet är oftast inte så detaljerat, men kan alltså ses som bindande om delarna i avtalet uppfylls. En avsiktsförklaring är långt ifrån ett slutligt kontrakt men betraktas av många som en milstolpe. Om villkoren i avsiktsförklaringen uppfylls förväntar sig motparten av goda skäl att man går vidare. Den som ändå ensidigt bryter överenskommelsen tappar starkt i förtroende.

Att säga att man först skall sträva efter att få till en avsiktsförklaring för Högadalsskolan för att sedan fortsätta utredningen om alternativa placeringar är alltså ett fullständigt ologiskt resonemang.

Bättre då att skriva en avsiktsförklaring med Skanska AB om att gemensamt utreda förutsättningarna för en lämplig lokalisering för Internationella skolan någonstans i Mölnlycke och inte i detta skedet låsa fast sig för just Högadalsskolans fastighet.

Fredrik Hofflander