Hållbar hantering av Högadal

Härryda

Det har varit många frågor gällande kommunens agerande för arbetet kring ny skola i Högadal. Jag skulle vilja få svar från Skanska kring hanteringen, där man nu är delaktig part.

Skanska är på många håll i världen och i Sverige duktig på social och miljömässig hållbarhet. På hemsidan så skriver man att branschen kan bidra till hållbar stadsutveckling och infrastrukturlösningar som tar hänsyn till människors behov både idag och i framtiden.

”Vi integrerar social hänsyn i den fysiska planeringen och utformningen av byggnader, områden och städer genom att sätta människan i centrum för utvecklingen. Det kan vi göra genom att arbeta systematisk med metoder och verktyg i planprocessen, för att t ex skapa trygghet, sammanhållning, identitet, mötesplatser, varierad boendesammansättning och delaktighet.”

Jag skulle vilja få svar på hur man i Högadalsskolans fall tycker att detta har hanterats hittills?
Märk väl att de allra flesta inte ifrågasätter införandet av Engelska skolan i Mölnlycke.
Det som jag ifrågasätter är att man inte i första hand undersöker konsekvens för befintliga elever, trafiksituation, kringboende, miljömässigt att istället för att renovera och återbruka vad man har bygga nytt med mera. Detta innan man genom en avsiktsförklaring bidrar till osäkerhet i skolverksamheten och oro hos anhöriga som vi nu ser. Är människan eller pengar i centrum här?

Låt det istället ta den tid som behövs, innan riktning tas om plats för ny skola.

Vinst med värde?