Nya gymnastikhallen kan flyttas – igen

Mölnlycke

Nu kan planerna för den nya gymnastikhallen i Mölnlycke ändras – igen.
Enligt ett nytt förslag ska hallen nu byggas i Mölnlycke fabriker, bakom den nya arenan som kommunen håller på att bygga.

Det har varit många turer kring den planerade gymnastikhallen som från början var tänkt att byggas i anslutning till skolan på Djupedalsområdet. Det uppdagades så småningom att det skulle krävas en ny detaljplan för att få bygga hallen där.

För att inte projektet skulle försenas med flera år fattade kommunen i december 2018 beslut om att i stället bygga hallen utmed Öjersjövägen i Mölnlycke företagspark.

Nu ser det ut som att planerna för hallbygget kommer att ändras igen. Innan sommaren tog nämligen fastighetsbolaget Wallenstam AB kontakt med kommunen och föreslog att gymnastikhallen skulle byggas i Mölnlycke fabriker.

– Wallenstam ska riva stora delar av den gamla fabriksbyggnaden och bygga ett p-hus, men mellan p-huset och arenan som kommunen håller på att bygga finns det ytor som inte är avsedda för något. Wallenstam visste ju att vi är intresserade av att bygga en gymnastikhall och frågade om vi var intresserade, säger Per Vorberg (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen nappade på förslaget.

– Vi tror att hallen ligger bättre där, det är mer centralt och lättare för ungdomar att ta sig dit, säger Per Vorberg.

Kommunstyrelsen ser också möjligheter till samplanering av arbetet och driften med Wallenstam arena.

Upphäva tidigare beslut

KS föreslår därför att kommunfullmäktige som sammanträder i dag, torsdag 19 september, upphäver det tidigare beslutet om att bygga gymnastikhallen vid Öjersjövägen. KS föreslår också att KF ska ge KS i uppdrag att etablera en gymnastik- och trampolinhall i området Mölnlycke fabriker i samarbete med Wallenstam AB.

Utgångspunkten från kommunens sida är att inledningsvis hyra hallen av Wallenstam AB för att eventuellt senare köpa den.

De planer för hallen som tagits fram i samarbete med föreningarna kommer att användas i det fortsatta arbetet.

Enligt Per Vorberg ska flytten till Mölnlycke fabriker inte leda till att projektet försenas.

Lena Brive, föreningsutvecklare i Pixbo gymnastikförening, ser positivt på den nya placeringen med tanke på att det blir lättare för många gymnaster att ta sig dit.

– Idén om att ha ett sportcenter med flera olika aktiviteter där är utmärkt, det finns mycket att vinna på det, säger hon.

För att kunna ta ställning till förslaget som helhet efterlyser hon dock mer information.

– Vi är oroliga att Wallenstam bara vet om vår halls yta, men det är ju också omklädningsrum, toaletter, samlingslokaler, kansli. Vi har många frågor och behöver få mer information men vi hoppas att allt det här runt om kan lösas på ett bra sätt, säger hon.

Enligt Lena Brive har ett förslag varit att gymnastikhallen ska dela omklädningsrum och toaletter med Wallenstam arena.

– I så fall handlar det om långa avstånd. När våra åttaåringar har träning kan det inte ta en kvart för dem att gå på toaletten, säger hon.