• Bild: Susanne Rasmussen Josefsson
  • Bild: Susanne Rasmussen Josefsson

Finngösaravinen i våra hjärtan

Partille

Vandrar, som så ofta, hand i hand längs den kluckande bäcken. Oj, så innerligen viktiga våra nära gröna lungor är. Allt viktigare när allting tycks handla om att just precis nu, eller helst nyss, införskaffa lyckan – eller måhända ersätta den stressande olyckan.

Detta samtalar vi om när våra blickar fångas av trädet. Varför har vi inte sett detta tidigare? Hur de väldiga grenarna pussar varann. Just där Finngösaleden är tänkt att dundra fram. Tänk att det ännu finns politiker i vårt Partille som vill förvandla oss till förstadsbor. En skara som härnäst vill bygga ofattbara tretusen lägenheter på Björnekullarna alldeles uppe i backen. En grupp politiker som vi så gärna skulle vilja ha som våra medvandrare. Hur många träd måste pussa varann innan vi tillsammans ska förstå bättre…

Ja, varför har vi så bråttom? Så tänker vi när nästa blickfång hejdar oss på vår reflekterande promenad. När vi stannar upp i förundran över snäckans belägenhet: alldeles allena på den döda sticklingen. Har den blivit skrämd upp till en naken ensamhet, har den lyssnat in lockropen om att just precis nu är det hög tid att shoppa den framrusande lyckan…

Lars Josefsson
Sanningssökande demokrat