• Bild: JENNY FÖRANDER
    UTMANANDE PROJEKT. Maria Ådahl är vd för Landvetter Södra Utveckling AB och håller i alla trådarna när det gäller planeringen av det nya samhället.
  • Bild: JENNY FÖRANDER
  • Bild: JENNY FÖRANDER
  • Bild: JENNY FÖRANDER
  • Bild: JENNY FÖRANDER

En ny stad börjar ta form

Härryda kommun

Planerna för Landvetter Södra, ett helt nytt samhälle för minst 25 000 invånare, håller på att ta form. Redan i höst kan detaljplanen för den första etappen påbörjas.
– Det kommer att hända mycket under hösten, säger Maria Ådahl, vd för Landvetter Södra Utveckling AB

Genom att bygga Landvetter Södra vill Härryda kommun bidra till att minska bostadsbristen och samtidigt skapa ett innovativt och hållbart samhälle mitt i ett av landets största pendlingsstråk, mellan Göteborg och Borås.

2012 antog kommunfullmäktige översiktsplanen som pekar ut Landvetter Södra som kommunens nästa stora stadsutvecklingsområde. För att förverkliga planerna köpte kommunen under 2014 mark, totalt cirka 650 hektar till en kostnad av 80 miljoner kronor, söder om den nuvarande bebyggelsen i Landvetter.

Fördel att äga marken

Genom att äga marken skulle kommunen kunna göra tidiga investeringar i infrastruktur som gator, vatten, avlopp och el. De satsade pengarna ska kommunen sedan få tillbaka i samband med att marken säljs till bygg­bolagen som ska vara med och bygga.

Planeringen för det nya samhället har fortskridit och visionerna börjar nu ta en alltmer konkret form. I juni 2018 anställdes Maria Ådahl som vd för det nybildade kommunala bolaget Landvetter Södra Utveckling AB som nu har två anställda och är på väg att rekrytera en tredje person.

Spännande projekt

Maria Ådahl har tidigare jobbat med en rad stora samhällsbyggnadsprojekt, senast som ansvarig för utvecklingen av Johanneberg Science Park vid Chalmers. Hon beskriver Landvetter Södra som ett projekt som innehåller alla delar som hon är intresserad av att jobba med, som hållbarhet, innovation, internationella samarbeten och inte minst att skapa bostäder och miljöer som är attraktiva för människor att bo och verka i.

– Att bygga ett samhälle helt från grunden ger en unik möjlighet att använda alla kunskaper och innovationer som finns om hur man bygger hållbart. Det är en helt annan sak än att bygga i en befintlig miljö, säger Maria Ådahl.

Det finns få andra samhällsbyggnadsprojekt av den här storleken i Sverige. Maria Ådahl jämför med Älvstaden i Göteborg men där finns inte samma möjligheter att bygga helt nytt från grunden.

Internationellt finns dock flera lika stora och större projekt. Landvetter Södra Utveckling AB har startat dialog med Namyangju i Sydkorea, som ska bli en helt ny stad för 165 000 invånare, och Liverpool i Sydney i Australien. Både Namyangju och Liverpool ska byggas hållbart och ligger nära en flygplats, precis som Landvetter Södra.

– Det är viktigt att vi lär oss av andra men Sverige ligger långt fram när det gäller innovationer. Det handlar också om att delge våra erfarenheter till andra länder för att vi snabbare ska ställa om och nå FN:s hållbarhetsmål på en global nivå, säger Maria Ådahl.

Bildat konsortium

Men en helt ny stad är inget som kommunen har möjlighet att bygga på egen hand. Därför har man bildat ett konsortium tillsammans med sex utvalda byggföretag som man anser ha de värderingar och kunskaper som stämmer överens med de uppställda visionerna för Landvetter Södra. Byggföretagen som är med i konsortiet är Skanska, Riksbyggen, Wallenstam, GBJ Bygg, Serneke och Veidekke.

– Det var ett stort intresse för det här projektet från de privata aktörerna. Att det finns en så stor samsyn kring projektet från politikerna var viktigt för alla företagen och för projektets långsiktighet, säger Maria Ådahl.

Styrs av politiker

Landvetter Södra Utveckling AB har en politisk styrelse där kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) är ordförande och oppositionskommunalrådet Patrik Linde (S) är vice ordförande. I ägardirektivet står det att bolaget ska bära sina egna kostnader, vilket alltså ska ske genom att bolagets kostnader täcks av framtida markförsäljning.

Även om det finns partier i fullmäktige som är kritiska till planerna på att bygga Landvetter Södra finns det en klar majoritet som är för projektet.

På Maria Ådahls kontor ligger ritningar med olika förslag på hur tät bebyggelsen ska vara i olika delar av det nya samhället. I de centrala delarna som ska byggas kring en framtida järnvägsstation utmed Götalandsbanan är färgen röd till vinröd, vilket är det samma som tät bebyggelse. I ytterkanterna är bebyggelsen tänkt att vara glesare.

– Det är viktigt att bevara naturområden när den nya staden ska utvecklas, säger Maria Ådahl.

Stationen viktig

Något beslut om en tågstation i Landvetter Södra är ännu inte fattat, men Västra Göta­landsregionens kommuner jobbar för att så ska bli fallet och har tagit fram en gemensam funktions­utredning med föreslag på var stationerna ska ligga.

– Tillsammans med Swedavia ska vi starta en dialog med Trafikverket kring Götalandsbanan. Att inte ha några stopp vore helt galet, säger Maria Ådahl.

Under Almedalsveckan slöt Landvetter Södra ett samarbetsavtal med regeringens utredning för samordnat bostadsbyggande. Ett annat samarbete som inletts är med Chalmers. Det senare ska mynna ut i att man skapar en digital tvilling till Landvetter Södra, med andra ord en artificiell kopia där man har möjlighet att testa olika scenarier innan man bygger i verkligheten.

Under hösten ska man jobba vidare med att konkretisera hur en första etapp av samhället skulle kunna se ut – hur många bostäder som ska byggas, hur de ska se ut och vilken samhällsservice som behöver byggas ut. I det arbetet vill man också ta del av medborgarnas visioner kring framtidens boende. Redan 2016 lät man 1 400 skolelever bygga sina visioner av framtidens Landvetter Södra i spelet Minecraft.

– Vi vill bygga en stad som folk vill bo i, säger Maria Ådahl.

En etapp i taget

Den första etappen som ska byggas sträcker sig från den befintliga bebyggelsen i Landvetters Backa till det tänkta stationsläget. Maria Ådahl betonar att varje etapp måste vara självfungerande och attraktiv att bo i med tanke på att det kommer att ta tid innan hela samhället är utbyggt.

Även om man jobbar med långa tidsperspektiv inom samhällsbyggnad tycker hon att det går att förändra mycket på relativt kort tid.

– Det är väldigt stimulerade att se hur man kan förändra samhällsstrukturer på ganska kort tid. När vi byggde upp Johanneberg Science Park började vi med ett vitt ark. Nu finns det kontor och företag har etablerat sig. I Mölndal där jag varit aktiv i kommunpolitiken har man byggt hela Åbyområdet, gjort om Mölndals centrum och planerat Forsåkersområdet. Det är spännande att se det fysiska resultatet efteråt, säger Maria Ådahl.

Bråttom att bygga

Med tanke på att bristen på bostäder är stor tycker hon det är viktigt att det händer saker så fort som möjligt.

– Det är viktigt att sätta en bra struktur, men vi behöver ha en bra styrfart, säger hon.

Efter årsskiftet räknar hon med att en fördjupad översiktsplan över Landvetter Södra ska vara klar att gå ut på samråd. Då ska också arbetet med detaljplanen för den första etappen vara igång.

– 2020 hoppas vi kunna börja bygga en dialogbyggnad där vi kan visa upp vad som ska komma och 2021 kan man börja bygga de första riktiga bostäderna och samhällsservice. När järnvägen (med beräknad byggstart cirka 2025-27) är på plats ska vi ha en tät stadskärna i Landvetter Södra, därefter kommer området att byggas ut kontinuerligt, säger Maria Ådahl.