Digitaliserad utveckling eller avslappning?

Härryda

Den nya läroplanen för förskolan trädde i kraft i somras, och den innebär många intressanta delar. En nyhet är digitaliseringsinslaget.
På kommunens hemsida kan man läsa att den kommunala förskolan i Härryda kommun satsar på IKT (Informations- och kommunikationsteknik) och digitalisering för att utveckla det pedagogiska arbetet med barnen. Med projektorer, Ipads och datorer vill man stimulera barnen till fler uttrycksformer och utforma ett bra förhållningssätt till tekniken.

För min treåring innebär detta i praktiken bland annat att ”vakenvilan” efter lunch inte längre är liggande avslappning till musik eller en pedagogs lugnande och närvarande högläsning. Istället ser barnet numera på film/tv på förskolan efter lunch. Varje dag, måndag till fredag.

Som förälder med en vilja att begränsa, eller i alla fall optimera, den oundvikliga skärmtiden för de små barnen, blir man kritisk och förvånad. Att WHO rekommenderar begränsad skärmtid för barn är allmänt känt. Nog kan skärmar och visuella medier på många sätt vara utvecklande och berikande för barn. Och självklart ska läroplanen följas och barnen ges tillgång till digitala lärverktyg. Men knappast kan väl det innebära att småbarn ska ”lära sig koppla av” genom passiv skärmtittande?

Samtidigt är det inte ett helt obegripligt utfall. Allt större barngrupper i kommunen – även för de allra minsta – gör att personalen inte mäktar med utan tar till tv-tittande och skärmar som avlastning i sitt arbete. Som förälder står man uppenbarligen utan inflytande i dessa delar.

Det vore intressant att höra vilken inställning politikerna i Härryda kommun och Välfärdsnämnden har till digitaliseringen i förskolan. Hur tillförsäkrar man från politiskt håll barnens bästa när det gäller digitaliseringen?

Och hur rättfärdigar man de växande småbarnsgrupperna i kommunen?
Vem tar egentligen ansvar för att våra yngsta kommuninvånare får sina ”barnets bästa” tillgodosedda och de där rötterna och vingarna för att växa och gro på ett hållbart sätt?

Kommuninvånare och småbarnsförälder