Cykelbana Mölnlycke – Landvetter

Härryda

Jag flyttade till Landvetter 1970. Redan då talades det om en cykelbana utmed ”kustvägen” mellan de båda orterna. Idag – snart 50 år senare – finns det fortfarande ingen. Sektorn för samhällsbyggnad har gjort en stor trafikutredning och läser man denna kommer man fram till att en sådan skulle vara bra för vår kommun… och säkrare för de som cyklar.

Nu har uppenbarligen även vägverket kommit fram till att en sådan anslutning är önskvärd ur säkerhetssynpunkt. Frågan är vem som skall betala.
Vägen begränsas i norr av berg och i söder av sjön. Det är således inte alldeles enkelt att få till en cykelväg. Det finns tre alternativ till en sådan. Man kan fylla ut slänten mot sjön, man kan bitvis bygga en stödmur och man kan även bygga en bro utmed vissa besvärliga sträckor. Det förstnämnda är klart billigast. Å nu när det dagligen kör 100 lastbilar med fylle från grävningarna under Göteborg upp till Härryda, så hade det ju varit ganska praktiskt att fylla ut slänten ner mot sjön…men det har kanske ingen tänkt på!

Vägbanan är sju meter bred. Varje körfält är sålunda tre och en halv meter. På denna bredd skall tunga lastbilar, bussar, personbilar, mc, cyklister och gående samsas. Får en lastbil möte med en annan lastbil samtidigt som den skall köra om en cyklist… så är cyklisten ganska illa ute.

Jag satt en eftermiddag när cyklister var på väg hem från sina jobb och studerade trafiken. Man behöver inte vara trafikexpert för att inse vilka risker det är att cykla där. När två stora fordon möts så har cyklisten kanske två decimeter till sitt förfogande. Om framhjulet då hamnar utanför asfaltskanten, så är det lätt att vingla till och få närkontakt med det större fordonet. En sådan kontakt kan sluta katastrofalt illa.

Därför tycker jag det är hög tid att något händer utmed denna väg. I stället för att lägga stora pengar på att projektera Landvetter södra (som förhoppningsvis aldrig blir av) bör man tänka på säkerheten för oss som redan bor här och bygga en trafiksäker cykelbana. Det är redan många som bidrar till en bättre miljö genom att cykla och fler blir det säkert om man slipper trängas med de stora och tunga fordonen.

Gunnar Palm
Kommunpartiet