Äldreboende och bostäder på Säteriet

Mölnlycke

Detaljplanen som ska göra det möjligt att bygga ett nytt äldreboende och flerbostadshus i Säteriet är nu ute på granskning.
Senast 9 september gäller det att tycka till om planen.

Ett nytt äldreboende med cirka 60 platser och fler­bostadshus med 80 till 100 bostäder planeras i Säteriet. På platsen där äldreboendet är tänkt att byggas, granne med Säteriskolan, ligger i dag en nedlagd förskola som planeras att rivas. Fler­bostadshuset, som kan få ­fyra­ våningar i den östra delen och sex våningar i den västra delen, ska byggas utmed Platåvägen och Bokgården. Enligt planförslaget kan fastigheten även inrymma lokaler för handel och service.

Äldreboendet kommer att uppföras, ägas och drivas av omsorgsföretaget Attendo AB.

Det är endast sakägare som har lämnat in skriftliga synpunkter senast under granskningstiden som har rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Granskningen avslutas 9 september.