Vad händer med Högadalsskolan?

Härryda

Lagom till sommarlovet kommer pressmeddelande från Härryda kommun om att kommunen planerar att avveckla Högadalsskolan och istället etablera Internationella engelska skolan(IES) på Högadalstomten. Beslut har tagits om att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en avsiktsförklaring avseende etablering av IES på Högadalsskolans tomt.

Allianspartierna tog beslutet i kommunstyrelsen. Borde inte en fråga av denna dignitet avhandlas i kommunfullmäktige och förankras så brett som möjligt?
Business region Göteborg har önskemål om att ytterligare internationella skolor skall etableras i kranskommunerna inom kort. Enligt uppgift önskar IES skicka in ansökan om skolstart till skolinspektionen innan 31 januari 2020. I och med en avsiktsförklaring blir tomten reserverad under ett år och ingen annan intressent kan göra anspråk på den. Tiden är alltså knapp om man vill vara med på tåget!

I Härryda-Postens artikel från 4 juli nämns behovet av nya skolor. I Härryda kommuns lokal och resursplan för 2019-2023 rekommenderas att en ny F-5 skola byggs i Mölnlycke. Om Högadalsskolan stängs försvinner istället en F-5 skola och ersätts av en F-9. Då bör således ytterligare en F-5 skola byggas? Mölnlycke är en expansiv ort och behovet av skolplatser ökar sannolikt i framtiden. Att i detta läge avveckla en väletablerad och välfungerande skola är det svårt att förstå logiken i.

Härryda kommun har ambitiösa mål att ha Sveriges bästa skola. Vilken kvalité på undervisningen kan upprätthållas då Högadals eftertraktade pedagoger börjar se om sitt hus?

IES rekryterar sannolikt elever även utanför kommungränsen, var skall befintliga elever på Högadalsskolan som inte önskar gå på IES få plats? Finns tillgängliga skolplatser på övriga skolor i Mölnlycke?

Det är lätt att avfärda föräldrars betänkligheter som rädsla för förändring. Att kommunstyrelsen verkar för att avveckla en välfungerande skola då beslutsunderlaget är så ofullständigt är obegripligt. Kan Maria Kornevik Jakobsson (C) ordförande i välfärdsnämnden stå bakom detta beslut?

Låt detta inte bli en prestigefråga. Ökad valfrihet anges som en av drivkrafterna bakom etableringen av IES. En elegant lösning borde således vara att etablera en skola som drivs av extern aktör på annan tillgänglig tomt i Mölnlycke.
Mikael och Mona