Bild: PER ANGER
STÄNGER. Högadals förskola ska stänga på grund av minskade barnkullar. Det samma gäller Stommens förskola i Landvetter.

Mindre barnkullar – två förskolor läggs ner

Härryda kommun

Högadals förskola och Stommens förskola ska avvecklas från hösten 2020.
Orsaken är minskade barnkullar som gör att förskoleplatser står tomma.

– Vi har för stor kostym. Det är inte ekonomiskt försvarbart att ha halvtomma lokaler i verksamheten, säger Päivi Malmsten, sektorschef för utbildning och kultur.

Hon berättar att antalet barn i åldrarna ett till fem år i Mölnlycke och Landvetter har minskat mer än man räknade med och att man nu väljer att agera.

– Vi trodde inte att det skulle minska men nu gör det det. Det kanske kommer öka igen men just nu behöver vi stänga förskolor, säger Päivi Malmsten.

Lokalerna behövs till skolan

Att det är Högadal och Stommen som får stänga beror på att det är lämpligt för grundskolan att ta över lokalerna och att det finns plats på de närliggande förskolorna att ta emot barnen.

– Här matchade behovet av lokaler från grundskolan till antal avdelningar som behöver stängas bäst. Det är inte önskvärt att behöva stänga några avdelningar på en förskola, utan helst vill man stänga en hel förskola, speciellt om den ska användas till en annan verksamhet, säger Päivi Malmsten.

I Landvetter kommer alla barn som går på Stommens förskola att erbjudas plats på Västergärdets förskola. I Mölnlycke får föräldrarna som har barn på Högadals förskola önska plats på en annan förskola i närområdet.

Kommer personal att sägas upp när förskolorna stänger?

– Nej, vi har ingen övertalighet. I Landvetter kommer personalen flyttas över till Västergärdets förskola, säger Päivi Malmsten.

Har ni fått mycket reaktioner från personal och föräldrar?

– Det har varit förvånansvärt lite. Vi har haft en bra kommunikationsplan och informerat innan beslutet blev offentligt. Det är ju när de inte vet vad som ska hända som många föräldrar blir oroliga. Vi har planerat in föräldramöten under hösten då vi ska ge mer information.

Stommens förskolas lokaler ska efter stängningen användas av grundskolan som har behov av lokaler och det samma gäller Högadals förskola.

Samtidigt som flera förskolor avvecklas planeras det för en ny förskola på Idrottsvägen?

– Ja, den finns med i planen. Trycket på förskoleplatser i centrala Mölnlycke kommer att öka i och med att det byggs på Idrottsvägen och vid Mölnlycke fabriker. Det kommer ju att ta några år innan den förskolan är klar och framöver är prognosen att barnantalen kommer att öka lite hela tiden.