Björndammens simhall sjunger på sista versen. Partilles nya simhall kommer att byggas intill arenan. Arkivbild: Björn Alm

Klart var simhallen ska ligga

Partille

Nu står det i princip klart att den nya simhallen kommer att ligga intill Partille arena. Men bygget blir försenat. 2023 kan hallen stå klar som tidigast.
– Det viktigaste är inte att ha bråttom utan att göra det bra, säger Marith Hesse (M), kommunstyrelsens ordförande.

En ny simhall i Partille har varit på tapeten i många år, och kommer att dröja några år till.

I december i fjol röstade politikerna i Partilles kommunfullmäktige ja till en ny simhall. Beslutet innebar att det kommunala fastighetsbolaget Partillebo fick i uppdrag att förvärva mark och uppföra en simhall i de centrala delarna i Partille kommun.

Enligt fullmäktiges uppdrag från december i fjol skulle Partillebo tillsammans med kommunstyrelsen samt kultur- och fritidsnämnden senast den 30 september 2019 ta fram underlag för en närmare utformning av simhallen innefattande bland annat analyser av behov och besökare, samt kostnads- och intäktsanalys.

Den tidsramen föreslås nu förlängas till hela nästa år. 13 augusti var frågan uppe i kommunstyrelsen som röstade ja, härnäst ska ärendet upp i fullmäktige nu på tisdag, den 3 september.

Veckan därpå ska kommunstyrelsen dessutom ha en workshop om simhallen.

– Det viktigaste är inte att ha bråttom utan att göra det bra, det är bra att vi får tid på oss att fatta välgrundade beslut. Det här är en simhall som ska stå under lång tid och den kommer att kosta under lång tid så det gäller att hamna rätt, säger Marith Hesse (M), kommunstyrelsens ordförande i Partille.

Vem som ska driva hallen och huruvida det blir en 25- eller 50-metersbassäng är något av det som behöver klargöras. Klart är dock att det inte är något äventyrsbad som kommunen vill ha.

– Vi har sagt att det ska vara ett familjebad, både med tränings- och motionssimning. Förhoppningsvis kan vi få en simklubb att etablera sig, säger Marith Hesse.

Ett anbud

I början av året gick Partillebo ut med en upphandling för en sim- och friskvårdsanläggning och 300 hyresrätter. Flera bolag hämtade ut underlagen till upphandlingen, men bara ett bolag – Peab – lämnade ett anbud. Anbudet har inte konkurrensutsatts och upphandlingen har därför avbrutits och övergått till ett så kallat förhandlat förfarande.

Peab äger marken intill Partille arena och det är på den platsen den nya simhallen är tänkt att byggas. Det handlar om en yta på cirka 7 000 kvadratmeter. Och ovanpå simhallen kan det bli uppemot 300 nya hyreslägenheter.

Partillebo och Peab har en gemensam avsiktsförklaring.

– Det innebär att vi kommer att ta fram ett överlåtelseavtal för själva tomten och vi ska komma fram till ett samverkansavtal för entreprenaden, säger Katarina Elfverson, vd för Partillebo.

Katarina Elfverson tycker att den föreslagna placeringen av simhallen är mycket bra.

– Platsen är suverän. Med närheten till arenan kan vi få det idrottskluster som var tänkt för området. Även om vi inte får in simhallen i arenan ligger den precis bredvid. Det kommer att bli liv och rörelse i den delen av centrum.

Rekordprojekt

För Partillebo är den kommande simhallen och de tillhörande bostäderna ett rekordstort projekt, och innebär ett stort tillskott till bolagets bostadsbestånd.

– Partille arena var vårt största projekt hittills, och det här är nästan dubbelt så stort totalt sett inklusive bostäderna, säger Katarina Elfverson och fortsätter:

– Vi har cirka 3 900 lägenheter idag, det här skulle innebära ett tillskott på upp till 300 lägenheter eller knappt motsvarande tio procent av vårt bestånd idag. Det känns ju bra med tanke på bostadsbristen både i Göteborgsregionen och på riksnivå.

Även i Partille råder det stor brist på hyreslägenheter.

– Vi har en rekordlång kö, den har aldrig varit så lång som nu, säger Katarina Elfverson.