Klart för ny skola i Hindås

Hindås

Ingen överklagade detaljplanen för en ny skola i Hindås. Det innebär att Fagerhultsskolan, med plats för 450 elever, kan stå klar 2021.

Detaljplanen för Hindås nya skola vann laga kraft 26 juni och förberedelserna inför bygget kan nu dra igång. Första steget blir att bygga en ny väg från Slalomvägen till Fagerhultsvägen som ska leda fram till skolbyggnaden.

Under nästa år kan skolbyggnaden påbörjas. Skolan ska vara en 4-9-skola och när den står klar kommer elever i de äldre årskurserna som i nuläget går på Rävlanda­skolan att kunna gå i skola på hemorten.

Utöver skolan rymmer detaljplanen även sex småhustomter utmed Fagerhultsvägen.