Klart för byggstart på Idrottsvägen

Mölnlycke

Detalj­planen för Idrotts­vägen i centrala Mölnlycke har nu vunnit laga kraft.
– Det känns jätteroligt. Det är ett steg vidare i Mölnlycke centrums fortsatta utveckling, säger Kristina Englund, mark- och bostadschef i Härryda kommun.

Den aktuella detaljplanen som gäller området norr om Hulebäcksgymnasiet antogs av kommunfullmäktige i november i fjol. Beslutet överklagades av flera närboende till mark- och miljödom­stolen som avslog över­klagandena.

Överklagades

Mark- och miljödom­stolens beslut överklagades i sin tur till Mark- och miljööverdomstolen som nu har beslutat att inte ge prövningstillstånd. Det innebär att detaljplanen nu har vunnit laga kraft och att arbetet med att förverkliga den kan ta fart.

– Direkt efter semestrarna kommer vi att sätta fart,
säger Kristina Englund.

Hon beskriver arbetet som ett komplicerat pussel att lägga. Från kommunens sida handlar det bland annat om att flytta parkeringsplatser, bredda Idrottsvägen och dra vatten- och avloppsledningar.

– Vi ska förbereda för att det ska gå att börja bygga det första huset så fort det går, säger Kristina Englund.

Bygstart till våren

Det första huset som ska byggas är Bo Aktivts 55+-boende Bontop, med 87 bostadsrättslägenheter, gemensam vinterträdgård och pool. I bottenvåningen planeras också för en livsmedelsbutik. Byggstarten beräknas till våren 2020 med inflyttning hösten 2021.

Tillför 200 bostäder

Totalt innehåller detaljplanen cirka 200 bostäder, mestadels lägenheter i flerbostadshus men också åtta radhus i den norra delen av området. Det planeras också för en förskola i en av fastig­heterna.