Arkivbild: JENNY FÖRANDER
MER VATTEN I ÅR. Förra sommaren drabbades Härryda kommun av vattenbrist och vattennivåerna i kommunens vattentäkt Finnsjön var extremt låga, som synes på bilden. I år har läget varit betydligt bättre och det har inte behövts något bevattningsförbud.

Ingen brist på vatten i år

Härryda kommun

Vid samma tid i fjol rådde stor vattenbrist i Härryda kommun, men i år är vattentillgången god.
– Det är inga problem alls, säger Jessica Sténhoff, kommunens VA-chef.

Förra sommaren tvingades Härryda kommun införa bevattningsförbud som varade ända till november, men i år har det inte behövts några sådana åtgärder. Orsaken är både att sommaren inte varit lika het och regnfattig som fjolårets och att Härryda, Göteborg, Mölndal och Partille har medverkat till att hjälpa varandra med dricksvattenförsörjningen.

– Alla har hjälpts åt. Vi har köpt in mer vatten från Mölndal och Partille för att inte tömma vår egen vattenreserv. Det har funnits en plan om torkan skulle slå till igen, säger Jessica Sténhoff.

Bättre ledningar

Sedan i fjol har Mölndal förstärkt sina ledningar till Härryda, vilket innebär att Härryda har kunnat köpa in mer vatten.

– Förra året köpte vi så mycket som de kunde leverera, men det räckte ändå inte till. Det är jätteskönt att vi nu har möjlighet att köpa mer så att vi kan spara på vår egen vattentäkt, säger Jessica Sténhoff.

Mölndal och Partille kan i sin tur köpa vatten från Göteborg som har gott om vatten tack vare Göta älv. Det finns dock inga vattenledningar direkt från Göteborg till Härryda.

När det gäller de östra delarna av Härryda kommun har det egna grundvattnet räckt till för att försörja Hindås, Rävlanda och Hällingsjö med vatten.

Jessica Sténhoff tror att det efter fjolårets vattenbrist finns en större medvetenhet om att man bör hushålla med det kommunala dricksvattnet. Även det kan vara en bidragande orsak till årets goda vattentillgång.