Högadalsskolan försvinner och ersätts av privatskola?

Härryda

Kommunstyrelsen i Härryda kommun har öppnat för att Internationella Engelska skolan (IES) skall etablera sig i kommunen och att Skanska skall bygga skolan. Ett antal frågor uppenbarar sig.

1. Varför bygger inte kommunen en ny skola i egen regi? Enligt kommunalrådet Per Vorberg blir det för dyrt. Det tycker tydligen inte IES och Skanska. De båda skall i sinom tid ha tillbaka sina investerade medel och det är Härryda kommun som skall stå för dem.

2. Per Vorberg meddelar att det finns behov av nya och ändamålsenliga lokaler för skolan. Skolorna räcker inte till. Märkligt att då släppa in en privatskola som skall rekrytera elever från hela Göteborgsregionen. Kommer kommunen att få kontroll över IES antagningssystem? Deras antagningsregler skiljer sig från kommunens system och kan knappast ingå i den kommunala skolplaneringen.

3. Kommunens politiska majoritet var på studiebesök i en IES-skola i Landskrona för att få information. Varför dög inte någon av IES tre skolor i Göteborg för studiebesök?

4. Den nya skolan är tydligen tänkt att byggas på Högadalsskolans skolgård och undervisningen i Högadalsskolan skall ske under byggtiden. Hur har man tänkt då? Även om det inte finns något krav på skolgård i skollagen är de flesta överens om att barn behöver komma ut på rasterna och att en skolgård är bra för skolans verksamhet. En byggarbetsplats på en skolgård kan näppeligen vara en god pedagogisk idé. Förutom buller och rök och damm tillsammans med en livlig trafik av tunga fordon, kommer naturligtvis undervisningen att störas av ett stort byggprojekt precis utanför skolbyggnaden.

Lars-Göran Holmgren