Högadalsskolan är omtyckt

Härryda

Alliansen vill lägga ner Högadalsskolan för att ge plats för Engelska skolan. Man vill få en ”riktigt bra skola” säger man. Men man ser inte det man redan har, man har redan en ”riktigt bra skola”! Högadalskolan är en skola som är omtyckt av både lärare och elever, med goda resultat både på trivsel och resultat på Nationella prov. Visst är skolbyggnaden till viss del åldrad, men det måste väl ingå i en ansvarsfull kommunal förvaltning att man underhåller och renoverar sina fastigheter?

Man säger att det behövs ytterligare en skola, men om man samtidigt river en skola så är ju vinsten marginell.
Om man nu vill ha en F-9 skola, bygg till ett kommunalt högstadium på skolans tomt så uppfyller ni de önske­målen!

Den oro man skapar bland barn, pedagoger och föräldrar kan komma att få ett högt pris, att erfaren och omtyckt personal flyr till grannkommuner i förtid, att man splittrar klasser och även Mölnlyckes övriga skolor kommer att drabbas av större klasser eftersom långt i från alla vill sätta sina barn på Engelska skolan. De som av någon anledning vill sätta sina barn i Engelska skolan är nog beredda att ta att deras skola inte har den mest centrala placeringen. Hur långt ska barnen som vill gå i en vanlig kommunal skola behöva ta sig? Vad säger närhetsprincipen? De skolor som är närmst placerade är Furuhällsskolan och Djupedalskolan där man redan har baracker uppställda för att klara av verksamheten. Priset kan komma att bli väldigt högt och istället för att få en riktigt bra skola riskerar man att förstöra flera välfungerande skolor.
Värna kvaliteten