Engelska skolan och vinstuttag

Härryda

HP&PT skriver 4 juli att kommunen för samtal om samarbete med Internationella engelska skolan. Detta är en friskola som i sina finansiella mål anger att 30 procent av vinsten ska delas ut till ägarna. I samma artikel nämns Fridaskolan i positiva ordalag. Denna skiljer sig genom att ha direktiv på plats som inte tillåter att vinst delas ut till ägarna. Jag skulle föredra att kommunen i första hand söker samarbeten med friskolor av den senare typen.
Michael