En välfungerande skola läggs ner

Härryda

Vi är många föräldrar till barn på Högadalsskolan eller till barn i förskoleåldern i Högadalsskolans upptagningsområde, som är oroade och upprörda över informationen om att kommunen överväger att lägga ner Högadalsskolan och istället ersätta den med en privat friskola. ”Inget är beslutat än” får vi höra, men samtidigt kan vi läsa ett pressmeddelande om samarbete med Skanska om byggnation av friskolan, så beslutet verkar i alla fall ha gått ganska långt i processen.

Argumentet som förs fram är att man vill öka valfriheten för föräldrar och barn. Men valfriheten ökar inte för att man lägger ner en mycket populär och välfungerande skola, som folk vill ha, och ersätter den med annan skola, som folk inte vill ha. Jag har inget emot privata friskolor, men det är idioti att lägga ner en mycket, mycket bra kommunal skola bara för att få plats med en friskola. Vill Engelska skolan etablera sig i kommunen, så är de välkomna att göra det, men jag och alla de föräldrar jag pratar med vid hämtning och lämning på Högadalsskolan och på förskolan, i kvarteret och på barnens idrott, vill ha kvar Högadalsskolan. Vår valfrihet ökar INTE för att det alternativ vi VILL ha tas bort och ersätts med ett annat, som vi INTE önskat.

Dras därför inte med i en ideologisk önskan om att främja privata friskolor till vilket pris som helst, utan låt Högadalsskolan få finnas kvar och Engelska skolan få se om de hittar någon plats att etablera sig på som inte innebär att en välfungerande och populär skola läggs ner för att ge plats.

L. Eriksson