Dom om våldtäkt mot barn överklagas

Mölnlycke

Både åklagaren och målsägandebiträdet har överklagat domen mot den Mölnlyckebo som dömdes för att ha hämtat en 13-årig flicka i Tyskland och våldtagit henne. De vill att mannen ska dömas till ett strängare straff.

I början av juli dömdes mannen, som är i 30-årsåldern, till fängelse i två år och sex månader för misshandel, våldtäkt mot barn, grov egenmäktighet mot barn och barnpornografibrott.

Mannen dömdes för att ha rest till Tyskland och hämtat en 13-årig flicka han lärt känna via ett datorspel. Han tog med sig flickan till sin bostad i Mölnlycke där han utsatte henne för våldtäkt och även bet henne i halsen.

Mannen stod åtalad för två fall av våldtäkt mot barn, men tingsrätten ansåg att det fanns ett ”tidsligt och rumsligt” samband mellan de två gärningarna och ansåg därför att de skulle bedömas som ett enda brott.

Och det är bland annat den bedömningen från tingsrättens sida som såväl flickans målsägandebiträde som åklagaren vänder sig emot.

”Två skilda gärningar”

”Jag delar inte denna uppfattningen utan anser att utredningen tydligt visar att det ska bedömas som två skilda gärningar”, skriver kammaråklagare Mats Ihlbom i sitt överklagande.

”Det föreligger inte ett sådant tidssamband mellan åtalspunkterna att de skall bedömas såsom en gärning”, skriver flickans målsägandebiträde bland annat.

Mannen har tidigare dömts för allvarlig brottslighet. 2013 dömdes han till fängelse i tre år och sex månader för att året dessför­innan ha kidnappat en nioårig flicka som var på väg till skolan i Örgryte. Han höll flickan inlåst i en källare i nästan ett dygn innan de båda hittades av Missing People. Domen mot honom då gällde olaga frihetsberövande, olaga hot, misshandel och barnpornografibrott.

Ingen återfallsskärpning

I domen i början av ­juli­ skrev tingsrätten att de gärningar som han dömdes för hade stora likheter med gärningarna han dömdes för 2013. Detta påverkade dock inte straffet. ”Med hänsyn till den tid som förflutit före­ligger dock inte skäl för återfallsskärpning”, skrev domstolen.

Domstolen tog också hänsyn till att mannen på grund av en psykisk störning haft nedsatt förmåga att kontrollera­ sitt beteende, vilket påverkade påföljden i förmildrande riktning. Utredningen visade dock att det inte var fråga om en allvarlig psykisk störning, vilket skulle kunna föranleda rättspsykiatrisk vård.

Även dessa bedömningar från tingsrättens sida vänder sig kammaråklagare Mats Ihlbom emot:

”Tingsrätten har vid sin straffmätning konstaterat att det inte finns skäl för återfallskskärpning samt i förmildrande riktning beaktat att NN skulle haft nedsatt förmåga att kon­trollera sitt handlande. Jag delar definitivt inte denna bedömning och anser oaktat vilken bedömning som görs beträffande huruvida han ska dömas för en eller två fall av våldtäkt mot barn att det samlade straffvärdet för den brottslighet NN ska dömas för är avsevärt mycket högre än det av tingsrätten utdömda”, skriver han i sin inlaga till hovrätten.

Hovrättsförhandlingarna mot mannen inleds inom ett par veckor.