Busskort till alla högstadieelever

Partille

I veckan är det skolstart. Partille kommuns nya skolpolitik har förändrat situationen för många elever. Beslutet att flytta eleverna i årskurs 6 till 9 på Furulund och Björndammen till Centrumskolan är ett första steg i en ny strategi. Detta kommer innebära att många elever får längre till skolan än vad de har idag.
De elever som har längre än tre kilometer är berättigade till busskort men det finns en stor grupp elever som har en kortare men tuffare skolväg.

Partille är en kommun med stora höjdskillnader vilket gör att det blir branta backar som är lätta att rulla ner för men tyngre att cykla upp för. Kan du se dig själva gå hem i kyla, regn och snöslask från Partille centrum till Furulund varje dag? Visst finns det föräldrar som kan köpa busskort till sina barn men många kan det inte.

Ungdomar har inte bara behov av busskort för att ta sig till och från skolan utan även till olika fritidsaktiviteter. Detta är en fråga om social jämlikhet framför allt ur barnens perspektiv.

Vi vill att alla barn och ungdomar ska kunna delta i fritidsaktiviteter utan att det hänger på föräldrarnas ekonomi. En sådan åtgärd skulle vara att göra det möjligt att resa fritt i kommunen som ung. Det är en viktig del i att få känna sig delaktig i det lokala samhället och utveckla en hälsosam livsstil.

I fjol låg Vänsterpartiet bakom att alla ungdomar fick busskort under sommarlovet i Sverige. Det gav många ett mer aktivt, spännande och roligt sommarlov. Efter Moderaternas, KD:s och SD:s vårbudget med skattesänkningar för de rikaste försvann den möjligheten den här sommaren. Sorgligt.
Vi bor i en rik kommun. Varför kan vi inte göra som i Göteborg där alla skolelever får busskort oavsett var de bor. Partilles ungdomar har samma behov av frihet och självständighet som de som bor i Göteborg. Detta är en rättvisefråga.

Vi ser det som en trestegs raket. Låt oss börja med att ge alla elever i årskurs 6-9 avgiftsfria busskort, på längre sikt alla elever och slutligen en helt avgiftsfri kollektivtrafik för alla som bor i Partille. Det är en vision som skulle bidra till större frihet, mer integration och en bättre miljö.

Lennart Björk och Linus Johansson
Vänsterpartiet Partille