Brounderhåll påverkar trafiken

Mölnlycke

Under denna veckan startar renoveringen av bron över riksväg 40 vid Mölnlyckemotet. Trafiken påverkas eftersom endast två körfält kommer att vara öppna på bron. Gång- och cykeltrafiken leds om via Metallvägen under motorvägen. Renoveringen är ett planerat underhållsarbete som ska pågå året ut. De arbeten som ska göras under bron och som påverkar trafiken på riksväg 40 utförs nattetid.