Återkalla beslutet

Härryda

Kommunstyrelsen i Härryda har beslutat att ta fram ett förslag på avsiktsförklaring för att etablera privatägda Internationella engelska skolan på Högadalsskolans tomt. Jag och många med mig menar att beslutet är dåligt underbyggt och kräver att det återkallas och att frågan tas upp i fullmäktige.
Det finns många goda skäl att bevara Högadalsskolan.
• Skolan har en hög andel behöriga lärare och engagerad personal. Eleverna är trygga. Skolan har goda resultat i de nationella proven. Kommunstyrelsens ordförande, Per Vorberg (M) vill att Härryda ska ha Sveriges bästa skola. Varför då lägga ner en av de bästa i kommunen?
• Högadalsskolans skolgård blir byggarbetsplats vid en eventuell etablering. Ytor för både undervisning och fri lek försvinner. Arbetsmiljön för skolpersonal och elever blir kraftigt försämrad. Barnens säkerhet riskeras.
• Med den lärarbrist som råder riskerar skolan att förlora pedagoger så fort som avsiktsförklaringen är klar. Det drabbar våra barn, deras kunskaper och deras trygghet.
• Det verkar orimligt att Högadalsskolans tomt är den enda möjliga placeringen för Internationella engelska skolan. Kommunstyrelsen vill att fler privata skolaktörer ska etablera sig i Mölnlycke och därför behövs nya planer – även för Internationella engelska skolan.

Jag uppmanar politikerna i kommunstyrelsen att riva upp sitt beslut. Bevara Högadalsskolan! Etablera gärna friskolor i kommunen för att locka familjer och företag med internationell anknytning, men gör det inte på bekostnad av en välfungerande verksamhet.
Förälder