Svar till Partille kommuns planeringschef, 27/6

Partille

Svar till Partille kommuns planeringschef, 27/6.

Men ursäkta mig! Detta var ett goddag yxskaft svar till ”Anna” 20/6. Anna påtalar det som vi alla tycker, att Furulunds centrum ser misskött ut. Det ligger gatstenar huller om buller. Det finns en skylt som  legat slängd i två år intill sopcontainer. Färgen på ”konstverket” har flagnat. Allt ser ovårdat ut. Det ser vi alla. Då svarar ni från kommunen att kommunen inte har ansvar för detta område. Och att kommunfullmäktige har godkänt ett nytt planprogram för Furulunds centrum.

Ja men hallå. Partille kommuns invånare tycker det ser illa ut. Då skall ni som kommun säga till den som sköter området att fixa till det. I detta fall är det Partillebo. Det är kommunen som äger 100 procent av Partillebo. Det borde inte vara Partillebo som styr över kommunen. Partillebos ansvariga kan göra en okulär besiktning av Furulund och se till att saker åtgärdas.

Eva Nerdal