Svar till Henrik Kjellberg, Västtrafik 27/6

Härryda

Det är inte alls långt till Landvetter centrum. Det tar 5-6 minuter att gå från järnvägen till centrum.
Åsa, Falkenberg och Laholm har långt till respektive centrala delarna i respektive ort.

Varför detta utredande som kostar en massa pengar i stället för satsning på järnvägen. Oavsett om det blir en höghastighetsbana eller inte så är banan mycket lämplig för lokaltrafik med stopp på mellan stationerna. Idag passerar en vanlig vardag 1 400 bussar Delsjömotet som dessutom hamnar i köer i Göteborg.
Västtrafik måste börja inse vikten av lokaltåg. Se hur man lyckats i Skåne. Där ska det öppnas fler stationer för pendeltåg. Flera orter där har bara några hundra invånare.

Mölnlycke har drygt 18 000 invånare, Landvetter drygt 9 000 invånare. Det verkar som det är bussbranschen som styr här och politikerna bara jamsar med.
Christer Wilhelmsson