Svar till Eva Nerdal 4/7

Partille

Hej Eva,
Du har rätt. Vi vill också att Furulunds centrum ska upplevas som välskött – oberoende av vem eller vilka aktörer som är ansvariga för utemiljön.
Vi har ett nära samarbete med Partillebo i många olika situationer och på många olika platser i kommunen. Men i Furulunds centrum är det mer komplicerat då det är en samfällighet med många aktörer. Vi ska reda ut vem som gör vad snarast möjligt och hoppas att du kommer uppleva Furulunds centrum mer positivt framåt.

Sofia Hellberg
Samhällsbyggnadschef Partille kommun