Rädda Bockemossen

Partille

Många av oss Sävedalsbor har genom åren haft Bockemossen som en längtansfylld oas. Här har vi själva, våra barn och barnbarn andats in grönskan, fikat, lekt, skrinnat eller kort och gott speglat oss i ett viktigt ekorum. De som funnits före oss har berättat om nödhjälpsprojektet som året 1932 förvandlade träsket till denna lockande vattenspegel. Härtill minns många av oss salige Lennart Johansson, mannen som här formade sitt fågelparadis. Han som testamenterade en stor peng till Bockemossens bästa. Alla dessa goda hågkomster till trots har det på sistone känts direkt olustigt att vandra hit. Vår oas har nämligen förvandlats till ett kaos.

Således var vattenytan för en dryg månad sedan obeskrivbart tegelstensfärgad. Ännu är den fjärran från spegelblankt lockande. Dessutom har skrot och skräp landat här. Kommunens politiker och tjänstemän tycks idag hantera vår (forna) oas som vore den ett högst oönskat Svarte-Petter-kort.

Mina lekmannatankar landar i att dammens vatten måste cirkulera. Med enkla medel bör vår oas härefter kunna förvandlas till en snudd på paradisisk lustgård. För förutsättningar är uppseendeväckande goda: en självklar närhet för massor av människor; en uppvuxen levande natur; ett rikt ekologiskt liv; stigar och sittbänkar; horisontblickfång; fågelsång och rimlig tystnad; solens lekande ljus; vindarnas upphöjda tummelplats; och så – förstås – ett sorlande, levande och porlande vatten.

Så byt snarast ut Svarte-Petter-kortet mot en lek med många ess i ärmarna!

Lars Josefsson
Fontändemokrat