Arkivbild: Per Anger

Hämtade 13-åring i Tyskland och våldtog henne – döms

Mölnlycke

2013 dömdes mannen för att ha kidnappat en nioårig flicka som var på väg till skolan.
Nu döms han för att ha hämtat en 13-årig flicka i Tyskland och våldtagit henne.

Den 3 april flög mannen, som är i 30-årsåldern, ned till Tyskland för att möta en 13-årig flicka som han lärt känna via ett datorspel. Han tog med sig flickan till sin bostad i Mölnlycke där han utsatte henne för våldtäkt och även bet henne i halsen.

När 13-åringen inte kom hem från skolan ringde hennes föräldrar polisen. Via efterforskningar, bland annat i flickans dator, kunde den tyska polisen få fram att flickan hade flugit till Sverige tillsammans med mannen.

Den 5 april slog den svenska polisen till mot mannens bostad i Mölnlycke. 13-åringen hittades gömd bakom tvättmaskinen.

Döms till fängelse

Mölnlyckebon döms nu till fängelse i två år och sex månader för misshandel, våldtäkt mot barn, grov egenmäktighet med barn och barnpornografibrott. Han ska även betala 140 473 kronor i skadestånd till flickan.

Mannen medgav händelseförloppet men menade att det inte rört sig om någon våldtäkt då det varit fråga om frivilliga kontakter. Tingsrätten anser dock att gärningen är att bedöma som våldtäkt mot barn.

Han nekade till att ha fört bort flickan och menade att hon följt med frivilligt. I sin dom skriver dock tingsrätten bland annat att ”egenmäktighet med barn är ett brott som är riktat mot vårdnadshavarna och inte mot barnet varför det är vårdnadshavarnas samtycke som krävs. Barnets vilja är i princip utan betydelse”.

Rätten anser mannen gjort sig skyldig till egenmäktighet mot barn, och anser att brottet ska betraktas som grovt. Detta då han ”tagit ett barn som han känt en kortare tid till ett annat land och därmed avskärmat henne från sitt ordinarie sociala nätverk”, skriver tingsrätten i domen. Domstolen menar även att det är utrett att mannen hade för avsikt att begå brott mot flickan och även att hans avsikt varit att fortsätta begå brott mot henne.

Kidnappade nioåring

Mannen har tidigare dömts för allvarlig brottslighet. 2013 dömdes han till fängelse i tre år och sex månader för att året dessförinnan ha kidnappat en nioårig flicka som var på väg till skolan i Örgryte. Han höll flickan inlåst i en källare i nästan ett dygn innan de båda hittades av Missing People. Domen mot honom då gällde olaga frihetsberövande, olaga hot, misshandel och barnpornografibrott.

I den nu meddelade domen mot mannen skriver tingsrätten att de gärningar som han nu döms för har stora likheter med gärningarna han dömdes för 2013. Detta påverkar dock inte straffet. ”Med hänsyn till den tid som förflutit föreligger dock inte skäl för återfallsskärpning”, skriver domstolen.

Domstolen tar hänsyn till att mannen på grund av en psykisk störning haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt beteende, vilket påverkar påföljden i förmildrande riktning. Utredningen visade dock att det inte var fråga om en allvarlig psykisk störning, vilket skulle kunna föranleda rättspsykiatrisk vård. Påföljden bestäms därför till fängelse i två år och sex månader.