Andres Kriisa
Få krogar. Statistiken över 2018 års krogtäthet.

Glest mellan krogarna i Partille

Partille

Ny statistik från Folkhälsomyndigheten visar att Partille är den kommun i Västra Götaland som har minst antal krogar med serveringstillstånd per 10 000 invånare. Partille har fem krogar med serveringstillstånd per 10 000 invånare. Siffran är långt under rikssnittet på 18 stycken.

Marith Hesse (M), kommunalråd i Partille kommun, lyfter flera faktorer för att förklara den låga krogtätheten. Dels menar hon att närheten till Göteborg gör att många tar sig dit på grund av det breda utbudet som finns där. Vidare pekar hon på den bebyggelse som just nu råder i Partille centrum:

– Centrum är under utveckling och det är i de centrala delarna man har restauranger och krogar, säger hon och fortsätter:

– Det brukar hänga ihop att ha ett levande gatuliv och krogtillstånd.

Hesse ser inget direkt problem med den låga krogtätheten utan menar att det viktigaste är att det finns ett utbud, vilket hon anser att det gör. Däremot vill man från kommunens sida se fler företag blomstra i Partille och hon tror att man i framtiden kommer se en ökning av restauranger och krogar:

– Vi går från att vara en förort till en förstad och på sikt borde det innebära fler restauranger, framförallt i centrum, säger Hesse.

Flygplatsen

Grannkommunen Härryda, som är jämnstor med Partille sett till befolkningsmängd har nästan dubbelt så många krogar med serveringstillstånd per 10 000 invånare. Marith Hesse tror dock att skillnaden till mångt och mycket handlar om Landvetter flygplats.

– Hur många krogtillstånd finns det inte på en flygplats? Det är ju inte heller så tillgängligt för den enskilda individen utan mest för resenärer, säger hon.

Från kommunens håll gör man inte något utöver det stöd man ger till alla företag, för att främja krogverksamheten. Behovet för ännu fler restauranger upplever Hesse inte att invånarna i Partille uttrycker dagligdags; även om folk har antytt att det hade varit trevligt med ytterligare någon restaurang.

Även om man på sikt tror att det kommer tillkomma aktörer på krogmarknaden i Partille menar Marith Hesse att det inte går att pressa fram det:

– Skulle det etablera sig en välkänd restaurang eller någon med ett jättebra renommé är det klart att det hade lockat Partillebor. Men jag tror ändå att folk kommer fortsätta att åka in till Göteborg, säger hon.

  • Andres Kriisa