• Foto: Per Anger
    STÄMMER KOMMUNEN. Bill Persson (mitten) stämmer Partille kommun och kräver skadestånd. Till sin hjälp har han juristerna Rikard Samuelsson och Alexander Ottosson från Centrum för rättvisa.
  • Foto: Per Anger
    STÄMMER KOMMUNEN. Bill Persson (mitten) stämmer Partille kommun och kräver skadestånd. Här lämnar hans ombud Rikard Samuelsson in stämningsansökan till Göteborgs tingsrätt. Närmast kameran står Alexander Ottosson, också han jurist på Centrum för rättvisa och ombud för Bill Persson.

Bill Persson stämmer Partille kommun

Öjersjö

Tre dagar för julafton 2017 fick Bill Persson i Öjersjö en faktura från Partille kommun på närmare 800 000 kronor för så kallade gatuavgifter.
Nu stämmer han kommunen och kräver skadestånd.
– Det här är en principiellt viktig fråga, säger hans ombud Alexander Ottosson.

Numera pensionerade sjömannen Bill Persson har bott i föräldrahemmet vid Lilla Hålsjön i Öjersjö sedan 1954. 2012 antog Partille kommun en ny detaljplan för området i syfte att bygga ut kommunalt vatten och avlopp och för att möjliggöra en förtätning av området. Kommunen beslutade samtidigt att de befintliga fastighetsägarna i området, däribland Bill Persson, skulle betala för anläggningen av nya gator och allmänna platser i området, så kallade gatuavgifter.

– I samband med att man antog detaljplanen fick Bill Perssons fastighet också tre nya byggrätter, som det kallas. Det här var något han fick på kommunens initiativ och inget som han själv hade bett om. Men tanken från kommunens sida, får man förmoda, var att Bill Persson helt enkelt skulle stycka upp sin fastighet och sälja delarna så att man kunde göra fyra tomter med byggnader på av hans befintliga tomt, säger Rikard Samuelsson, jurist på organisationen Centrum för rättvisa som tillsammans med juristen Alexander Ottosson företräder Bill Persson.

Faktura före jul

Tre dagar före julafton 2017 fick han en faktura från Partille kommun för gatuavgifterna. Fakturan var på 793 961 kronor, och Bill Persson hade en dryg månad på sig att betala. Anledningen till att han fick betala så mycket var just byggrätterna som han hade tilldelats. Med fyra byggrätter fick han också betala fyrdubbel gatukostnad.

– Det här anser vi är helt orimligt och helt enkelt strida mot Bill Perssons grundlagsskyddade äganderätt.

Enligt Alexander Ottosson är det bara ett 30-tal av Sveriges 290 kommuner som tar ut gatukostnader.

– Det är en möjlighet och inte en skyldighet som kommunen har. Då är det väldigt viktigt att man, när man väl tar ut gatukostnader, respekterar den enskildes äganderätt, säger han.

”Principiellt viktigt”

De båda juristerna anser att fallet är principiellt viktigt och säger sig vara beredda att driva det genom alla instanser i Sverige.

– Systemet med gatukostnader har varit omdiskuterat länge, när man kan ta ut kostnaderna och på vilket sätt. På det sättet är den här prövningen unik och kommer att ha betydelse för andra fastighetsägare. Eller kan ha betydelse rättare sagt, det återstår ju att se, säger Rikard Samuelsson.

Tvångsinlöst mark

Bill Persson betalade fakturan han hade fått från kommunen. Den enda anledningen till att han hade möjlighet att få fram pengarna var att kommunen tidigare hade tvångsinlöst en del av hans mark, för att anlägga en grusgång för allmänheten längs med sjön.

Bill Persson själv kallar ironiskt kommunens faktura för en julklapp och tycker att kommunen agerat felaktigt.

– Det är helt fel alltihop. Den enda nyttan jag har fått är att det är asfalt på den väg jag alltid har kört på och att jag kan sätta postlådan vid tomtgränsen. Någon annan skillnad är det inte för mig.

Vad är det ni begär att Partille kommun ska göra?

– Kommunen borde ha väntat med att ta ut gatukostnaderna tills dess att Bill Persson kunde tillgodogöra sig nyttan av de här byggrätterna han hade fått. Kommunen borde ha väntat tills Bill Persson antingen hade styckat av sin fastighet eller sålt själva fastigheten, säger Rikard Samuelsson och fortsätter:

– För att göra det här ogjort, så att säga, anser vi att kommunen ska betala tillbaka beloppet som Bill Persson har betalat i gatukostnader som skadestånd. Det är omkring 600 000 kronor om man räknar bort en byggrätt som hänför sig till Bill Perssons nuvarande hus.

Hesse avstår kommentar

Kommunstyrelsens ordförande Marith Hesse (M) avböjer att kommentera Bill Perssons stämningsansökan.

”Tack för frågan, men anser att det i nuläget inte finns så mycket mer att säga än att den juridiska processen får ha sin gång”, skriver hon i ett mejl till HP/PT.

Även Sofia Hellberg, samhällsbyggnadschef i Partille kommun, tackar nej till att uttala sig.

”Jag avstår att kommentera Centrum för rättvisa/Bill Perssons stämningsansökan mot oss, annat än att vi alltid välkomnar en granskning av om vi gör rätt”, skriver hon i ett mejl.