Å-promenaden i Landvetter

Härryda

Med bestörtning, ledsnad och irritation ser jag hur den vackra å-promenaden mellan Lucas bro, förbi Landvetter kyrka och längs med Magasinsvägen i Landvetter håller på att helt växa igen. Gräset är nästan manshögt, vegetation utmed ån tar överhand och suger vatten från ån, som nästan är stillastående i sitt lopp trots regnväder under maj och juni. Sofforna (de som finns kvar) försvinner i grönskan och blir gråare och fulare för var dag.

Denna del av vår kommun rustades upp med nya vattenvägar, kullerstensbankar, fin väg med utsikt över sjön, kyrkan och nejden omkring för inte alltför länge sedan. Med stolthet har jag promenerat här med gästande vänner sedan min flytt till kommunen 2016. Nu blir jag ledsen att se förfallet. Dyra investeringar går till spillo. Varför anlägga något och sedan inte underhålla?

1. Klipp gräset på båda sidor om vägen.
2. Röj undan buskvegetation utmed stränderna så att ån syns i sitt lopp.
3. Ersätt gamla soffor med nya som bör ha en asfalterad platta att stå på. Högt gräs kring benen på vilande innebär en risk att få fästingbett!
4. Snygga upp promenadvägen.

Värna det som redan finns och är vackert och vårda det, innan nya dyra projekt gör att andra delar av kommunen förfaller till träskmark.
Besviken promenerare