Tveksam till den demokratiska processen…

Partille

Beslutet att lägga ner Lunden (högstadiet i Furulund) berör mig och jag ifrågasätter hur den demokratiska processen tillämpas i Partille kommun. Jag har inte varit särskilt politiskt engagerad tidigare utan har haft en tilltro till att de beslut som fattas, faktiskt fattas på goda grunder baserat på vad som är bäst ur flera perspektiv. Nu är jag tveksam.

Under hösten 2018 blev jag varse om förändringar som rör min barns framtida skolgång men jag trodde jag hade ett val då de enbart ”erbjöds” plats i centrumskolan. Det var ju inte riktigt sant dock. Men sedan dess har jag följt ärendegången och varit delaktig i föräldragruppens arbete mot nedläggning av Lunden och Björndammens högstadium. Jag hade förmånen att kunna närvara på kommunfullmäktiges möte den 5/6 2019 där slutliga beslut skulle tas. Jag är förundrad! Jag kan inte förstå hur majoriteten väljer ett alternativ vars ärendegång innehåller så många felaktigheter och brister som den här.

Jag har förståelse för att politiker ibland behöver fatta beslut väcker känslor och att allas önskemål inte går att tillfredsställa men jag förstår inte hur man kan hävda att den demokratiska processen har tillämpats med tanke på så många fel som uppdagats. Under mötets gång hör jag hur det pratas om tre delar; sakfrågan, kommunikation och juridik, att vi som kommuninvånare har vår demokratiska rätt att överklaga beslut och att det sker dagligen, att det enbart rörde sig om felaktig rubricering, att det finns externa intressenter, att planering är svårt, att det borde gått annorlunda till, att vi har olika behov av dokumentation/underlag, att man litar på utbildningsförvaltningen, att man pratat med tjänstemän, att man haft temadagar – men jag förstår inte.

Jag tänker att som beslutsfattare behöver du lita på de beslutsunderlag du får, men du får ju inte vara naiv. Du behöver vara kritisk, särskilt om du vet att beslut kan överklagas. Du behöver planera i god tid och begrunda förslag till beslut väl. Du behöver ta höjd för synpunkter som kommer under vägen och acceptera att du kanske inte tänkt på allt från början. Du behöver lyssna in och lyssna av, erkänna misstag och förbättra tillvägagångssätt. Du kan inte delta på trevligheter som bekostas av skattebetalare och som kan leda till misstanke om jäv i beslutsprocesser. Du behöver kunna stå för beslut utan att skylla ifrån dig. Inte lätt kanske men jag är besviken, besviken för att mitt förtroende till dig som beslutsfattare är förbrukat och att jag nu blivit högst skeptiskt till den demokratiska processen.

Slutligen: Baserat på det jag hört och läst – låt Lundens högstadium vara kvar!

Förälder och kommuninvånare