Tjänstemän och förvaltning – följ lagen

Härryda

Läser med förfäran artikeln i HPPT den 23 maj om hur Härryda kommuns tjänstemän och förvaltning tagit fram ett budgetförslag. Förslaget går ut på att det blir kraftiga nerdragningar som främst drabbar de mest utsatta grupperna i samhället.

Inom LSS finns det planer på att minska personalen på boendena och i daglig verksamhet. Har de varit överbemannade? Hur tror förvaltningen att dessa kommer att fungera. Är nästa steg att avveckla daglig verksamhet som är en laglig rättighet?

Så säger lagen.
LSS Paragraf 10 Daglig verksamhet:
”Personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvarbete och inte utbildar sig har rätt till daglig verksamhet om dom ingår i personkrets 1 och 2 enl. LSS Den dagliga verksamheten bör kunna innehålla såväl aktiviteter med habiliterande inriktning som mer produktionsriktade uppgifter. Insatsen skall anpassas efter indiviiduella behov, förutsättningar och intressen”.

Denna lag är en tilläggslag och vi som är berörda kräver att kommunen följer lagen Denna grupp är den mest utsatta och ömtåliga av samhällets grupper och behöver mest hjälp och trygghet för att livet skall fungera. BERÖVA DEM INTE DET.
Gruppen är också oerhört krävande för personalen Därför är det viktigt med full personalstyrka. Det är orimligt att spara mer för denna grupp med livslånga handikapp. Hur skall kommunen uppfylla lagen.Utan tillräcklig personal går det inte att bedriva en fullgod verksamhet. Risken blir att det blir en förvaringsplats med otrygga individer.

Kan vi kommunmedborgare acceptera att de människorna i vårt samhälle som behöver mest stöd och hjälp behandlas så illa. Alla dessa människor betalar skatt till samhället och har rätt till ett värdigt liv. I dessa grupper ingår de som bor på särskilda boenden och de som har laglig rätt till daglig verksamhet de sjuka som år utförsäkrade och de som bor på andra äldreboenden. Har inte tjänstemän och förvaltning några kunskaper eller insikter om vad som händer när de föreslår kraftiga nedskärningar. Politiker – ta ert ansvar och omfördela resurserna. Ni är valda av oss för att stå upp för våra rättigheter. Var finns alla våra skattepengar?
Det är inte längesedan kommunen skröt om vilken rik kommun vi var. Har alla pengar gått till den blivande staden mitt ute i ödemarken (Landvetter Södra) Är det lagligt det som kommunen håller på med? Gör om och gör rätt.

Mona Back