Svar till ”Skattebetalare”, 20/6.

Partille

Svar till ”Skattebetalare”, 20/6.

Just nu skickar Partille kommun ut uppgifter om genomsnittliga avfallsvikter för dig och för andra villahushåll i ditt närområde. Genom att i vikt visa hur mycket avfall ett hushåll slänger jämfört med andra hushåll, vill vi motivera fler att minska sin totala mängd restavfall.

Forskning kring denna typ av informationsutskick visar att liknande utskick har en motiverande effekt som gör att miljöbelastningen minskar.
Cirka 3 600 radhus- och villaägare i Partille kommun får information om sina egna och sina grannars vikter. I brevet jämförs hushållets avfallsvikt dels med genomsnittsvikten för cirka 100 andra hushåll i närområdet och dels med genomsnittsvikten för de 20 procent av de 100 hushåll som slängt minst restavfall.
Projektet bekostas med statliga medel. Det finansieras således varken med kommunens skattepengar eller via avfallstaxan. Och du kan när som helst välja att avregistrera ditt hushåll från fler utskick. Läs mer på partille.se/avfallsvikt.

Tipsen om hur du kan minska ditt restavfall i utskicken kan tyckas givna för den som är medveten om betydelsen av att återanvända och att återvinna. Vi tar med oss dina synpunkter om detta.

Björn Andersson
Avfallsansvarig, Partille kommun