Svar till Sara Bruzelius, 29/5

Härryda

Vi som arbetar med utvecklingen av Råda säteri har – precis som Sara Bruzelius och många andra – ett genuint intresse för platsen, dess historia, trädgård och omgivningar. Det är roligt och tacksamt att få jobba med något så positivt som att utveckla och förvalta den pärla som Råda säteri är.

Det som händer nu är att vi tar ett helhetsgrepp om Råda säteri som besöksmål. Trädgården är en bärande del i detta. Det senaste decenniet har trädgården genomgått en fantastisk utveckling, och nu prunkar det i både köksträdgård, fruktträdgård, perennrabatter och terrassplanteringar.

Härryda kommun har en heltidsanställd parkmästare som ansvarar för samtliga planteringar i kommunen. Råda säteri har ett grönskötelseavtal som är beslutat enligt lagen om upphandling. Under de senaste åren har Gerbianska trädgården haft grönskötselavtalet, men valde att inte vara med i den nuvarande upphandlingen.

Vi är glada att fortsatt ha Gerbianska trädgården som en del av de verksamheter som bidrar till ett levande Råda säteri genom plantskolan. I utvecklingen av Råda säteri är vi noga med att ta vara och bygga vidare på de värden som platsen har – trädgård, historia, omgivande natur och de engagerade verksamheter som finns på området idag. Tillsammans med verksamheterna har vi diskuterat framför allt möjligheter, men även utmaningar framåt. Vi tror att Råda säteri lyfts genom samarbete mellan alla som verkar där eller har ett intresse för platsen.

Det vi nu ser fram emot, är att göra Råda säteri med sin trädgård och park ännu mer tillgängligt och välkomnande för besökarna. Kommunen kommer att skylta upp, så att fler hittar rätt på området och känner sig välkomna att njuta av platsen. Parallellt håller vi på med en varsam renovering av huvudbyggnaden, så att även den snart kan få rymma liv och rörelse.

På lördag den 8 juni är vi glada att kunna bjuda in till en sommardag på Råda, då vi hoppas att många ska komma och ta del av allt vad Råda säteri har att erbjuda. Samtliga som driver verksamhet på Råda säteri är inbjudna att delta i sommardagen och visa upp sina verksamheter.
Läs gärna mer på harryda.se/radasateri
Vänlig hälsning,

Martina Johansson
projektledare Råda säteri