Svar till Mona Back, 5/6

Härryda

Svar till Mona Back, 5/6.

Vi har höga ambitioner i Härryda kommun men i vårt uppdrag ligger också att bedriva verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt.
Härryda kommun har höga kostnader inom funktionsstöd jämfört med genomsnittet av Sveriges kommuner. En mätning som gjorts visar att bemanningen inom funktionsstöd som helhet är högre än vad som krävs utifrån brukarnas behov, både i bostad med särskild service och daglig verksamhet. Det vill vi komma tillrätta med – utan att tumma på kvaliteten för den enskilde. Förändringsarbetet är påbörjat och ja, vi följer lagen som du citerar (LSS § 10).

I Härryda kommun har vi daglig verksamhet med både habiliterande och rehabiliterande inriktning. Det finns även verksamheter som erbjuder produktionsinriktad verksamhet och förberedande aktiviteter inför praktik och arbete i enlighet med lagens intentioner.

Din farhåga att vi skulle avveckla daglig verksamhet kan jag direkt dementera. Det finns inga sådana planer, tvärtom!
Karin Lindell
verksamhetschef för funktionsstöd