Svar till Christer Wilhelmsson 20/6 och R Andersson 5/6

Härryda

Tack för era tankar om tågtrafiken till Landvetter. Västtågen är en mycket viktig del av Västtrafiks erbjudande och utgör en vital del för att många av våra resenärer dagligen ska kunna pendla med oss. Det syns också i och med att resandet med våra tåg ökar.

Den långsiktiga planeringen är att utöka tågtrafiken på Boråsbanan, men först i samband med att infrastrukturen byggs ut. Redan nu finns planer på att förbättra banan mellan de här två städerna. I regeringens nationella infrastrukturplan för åren 2018-2029 finns en dubbelspårig järnväg för höghastighetståg mellan Göteborg och Borås med. Regeringen har avsatt 3,8 miljarder kronor till sträckan vilket innebär att planeringen nu kan sätta igång.

I Landvetter skulle det, precis som ni skriver, dessutom krävas att en perrong byggs för att kunna stanna tågen på orten. I Västtågsutredningen, beslutad av regionfullmäktige 2018, uppfyllde Landvetter kriterierna för en ny station men den rekommenderades inte då avståndet till tätorten anses vara för långt samt att Härryda kommun ville avvakta beslut om ny järnväg Göteborg-Borås.

Västtrafik vill alltid fortsätta utveckla kollektivtrafiken och därmed kunna bidra till regional utveckling. Förutsättningar så som en utbyggd infrastruktur spelar då en viktig roll och därför välkomnar vi alla förslag som kan hjälpa oss att tillsammans med andra aktörer nå de målen.

Henrik Kjellberg
Västtrafik