Svar till ”Bekymrad Mölnlyckebo” och ”Boende i Mölnlycke”, 20/6

Härryda

Härryda kommun arbetar aktivt och långsiktigt för att Mölnlycke ska vara det levande centrum som skribenterna och många andra Mölnlyckebor efterlyser.
En kommun kan inte driva butiker eller hyra ut affärs­lokaler men vi främjar på andra sätt handel, service och aktiviteter som bidrar till ett levande centrum och naturliga mötesplatser i vardagen. Tillsammans med fastighetsägarna i Mölnlycke centrum kommer vi exempelvis att förbättra miljön och förstärka stråket längs Gunnar Runfors gränd – gågatan från Biblioteksgatan över Råda Torg mot Ekdalaskolan. Vi uppmuntrar också utbudet av matserveringar i centrum genom att nu erbjuda uppställningsplatser för foodtrucks.

Under våren har vi även gjort en stor undersökning bland Mölnlyckebor om vilket utbud ni vill ha i centrum, och resultatet ger oss bra under­lag för fortsatt arbete tillsammans med våra lokala aktörer. Förutom det utbud av butiker och verksamheter som redan finns önskar ni mer och fler alternativ. Glädjande nog öppnar ett bageri mitt i centrum i höst och fler nya verksamheter kommer att starta så småningom. Flera butiker har också förlängt sina öppettider på lördagarna för att möta kundernas behov.

Det lokala samarbetet med fastighetsägarna och näringsidkarna kring utvecklingen av Mölnlycke centrum fortsätter. Här ska vara trevligt att mötas och handla, gynnsamt att driva butiker och annan verksamhet.

Hanna Gahnström
Platsutvecklare Härryda kommun