Svar till Anna, 20/6

Partille

Under våren har Partilles kommunstyrelse godkänt planprogrammet för Furulunds centrum som visar hur området kan utvecklas och bli trivsammare. Gå gärna in på partille.se/furulundscentrum och läs programmet. Nästa steg är att ta fram en detaljplan för området. Efter genomförd detaljplaneprocess och ett antagande av kommunfullmäktige kan utbyggnaden av det nya inledas.

I Furulunds centrum sköter kommunen i dag endast en mindre del av ytorna.
Filip Siewertz
planeringschef Partille kommun