Svar till Anette S, 20/6

Partille

Vi är medvetna om situationen med att grus blivit kvar på vissa ställen i kommunen orimligt länge denna vår och försommar. Vi är inte nöjda och för löpande samtal med vår entreprenör om detta. Parallellt gör vi lokala insatser att ta bort gruset med hjälp av egen personal på de värsta ställena.

Peter Büchel
chef Gata Park Partille kommun