Svar från Partillebos styrelse

Partille

Svar till ”Köksbordsekonomen”, 5/6.

Det stämmer att Partillebo ägs till 100 % av Partille Kommun. Kommunen som äger ett fåtal bolag är tydlig med att bolagen ska vara placerade i och hanteras av Partillebo.

Fördelarna med att först sälja av, 50 % av Partille Energi AB och Partille Energi Nät AB, i början av 80-talet för att 25 år senare köpas tillbaka av Göteborg Energi är många för kommuninvånarna.
• I början av 80-talet var el- och fjärrvärmenätet i Partille i ett dåligt skick efter många års eftersatt underhåll. Det krävdes finansiering till stora nyinvesteringar av näten i takt med att kommunen växte. Lösningen var att sälja halva bolagen för att kunna finansiera behoven.
• Göteborg Energi, som 50 % delägare har sedan dess investerat flera 100 mkr i Partille Energi och Partille Energi Nät. Idag har Partille ett av Sveriges mest effektiva och välskötta nät.
• Våren 2017 får Partille frågan om att köpa tillbaka Göteborg Energis 50 % andel i bolagen. Politiska beslut i Göteborgs Stad innebär att deras bolag ska avveckla verksamheter utanför stadens gränser.
• Göteborg Energi har under många år ansvarat för den tekniska driften av bolagens el- och fjärrvärmenät. Nu sköts den tekniska driften av Lerum Energi med visst stöd från Göteborg Energi i en övergångsperiod. Både Lerum och Partille vinner på att dela på fasta kostnader. Samverkan över kommungränser kommer vi ser mer av i framtiden för att gemensamt kunna hushålla med våra resurser ännu bättre.
• Den största vinsten för den enskilde kommuninvånaren är att elnätsavgifterna inte skjuter i höjden vilket hade varit alternativet om en privat aktör köpt bolagen istället. Det finns det alltför många exempel på i andra kommuner.
• Partille är kända för att ha regionens lägsta kommunala skatt, låga taxor- och avgifter och inte minst konkurrenskraftiga hyror för dem som bor hos Partillebo.

Partillebos köp av vattenkraftverket i Jonsered sommaren 2018, fyller två syften. Dels är det en vacker kulturfastighet i det gamla brukssamhället och dels genererar den ca 3 MWh fossilfri el om året. Partillebo äger sedan år 2011 ett antal vindkraftverk och satsar även kontinuerligt på solenergi. Sammantaget täcker vår egen elproduktion från sol, vind och vatten alla våra 3 800 lägenheters och 230 000 kvm lokalytors årsbehov.

Otto Natt och Dag
Styrelseordförande Partillebo
Lars Kjellgren
Vice styrelseordförande Partillebo