Foto: Sofie Sigrinn/Wikipedia CC BY-SA 4.0.
Fredrik Nyberg

Stipendium till Partillebördig författare

Partille

Författaren Fredrik Nyberg tilldelades under onsdagen Kulturnämnden i Västra Götalands arbetsstipendium på 100 000 kronor. Nyberg är född 1968 i Partille och är numera bosatt i Göteborg. Han har gett ut bland annat åtta diktsamlingar och skriver även essäer, barnböcker och dramatik. Fredrik Nyberg disputerade 2013 i litterär gestaltning med avhand­lingen­ Hur låter dikten/Att bli ved II. Han är verksam som lektor i Litterär gestaltning på Akademin Valand vid Göteborgs universitet.