Stanna tågen i Landvetter

Härryda

Varje vardag passerar 18 regionaltåg Landvetter på sin väg till/från Borås utan att stanna. Dessa tåg är sällan mer än halvfulla.Boråsarna tar nämligen som regel buss 100. Det finns mig veterligen ingen så stor ort som Landvetter (9 000 invånare) i Sverige som passeras.

Varför inte låta dessa miljö­vänliga tåg göra uppehåll i Landvetter. Långt fler orter med betydligt färre invånare har öppnats de senast åren (många belägna i Skåne).Det enda som behövs är en återuppbyggd plattform på cirka 100 meter. Detta eftersom bangården är okomplicerad med bara ett rakspår genom samhället.
En resa till Göteborg skulle ta cirka 20 minuter. På tåget är det ju dessutom lätt att få med barnvagnar, cyklar, hundar med mera.

R Andersson