Ställer ut ny översiktsplan

Partille

Partille ska växa. Och det ordentligt. För att göra detta möjligt har samhällsbyggnadskontoret, på uppdrag av kommunstyrelsen i Partille, tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för Partille södra centrum. Planförslaget samråds i sin helhet från den 13 juni-30 september.

Syftet med den nya planen är att nå målet att Partille ska växa till förstad. Och enligt politiker och tjänstemän krävs en fortsatt bebyggelseutveckling av kommunens centrala delar för att detta ska vara möjligt. Planområdet omfattar cirka 63 hektar och ligger söder om E20. Området omfattar bland annat Björnekulla och delar av Landvettervägen. Enligt planen ska det bli en blandstad med blandad bebyggelse här. Planförslaget ger utrymme för etappvis utbyggnad av upp till 3 000 nya bostäder och cirka 60 000 kvadratmeter verksamhetsmark. Den största delen av de planerade lokalerna för service och kontor finns i anslutning till Allum köpcenter och på båda sidorna av Landvettervägen, som omvandlas till stadsgata.

Samrådshandlingarna finns utställda i Partille kommunhus entré samt på partille.se/sodracentrum. Kommunen hade öppet hus om om planförslaget igår och kommer att ha ytterligare ett öppet hus den 22 augusti. Då kommer representanter från stadsbyggnadskontoret finnas på plats i kommunhusets entré för att svara på frågor.