Stadsbyggnadsstudien klar efter sommaren

Mölnlycke

Samtidigt som kommunstyrelsen välkomnar idén att bygga ett 16-våningshus i entrén till Mölnlycke centrum är förvaltningen i sluttampen med att färdigställa sin stadsbyggnadsstudie.
HP/PT frågade stadsarkitekt Matilda Svenning hur väl husprojektet stämmer överens med studien.

– Vi håller på att sammanfatta stadsbyggnadsstudien och kommer att presentera den för politikerna efter sommaren så att de kan ta ställning till hur de vill att Mölnlycke ska fortsätta utvecklas, säger Matilda Svenning.

I samband med studien har förvaltningen vid flera tillfällen vänt sig till Mölnlycke­borna och frågat dem hur de vill att deras centrum ska utvecklas. Nyligen gjordes en enkät där tusen personer ringdes upp och intervjuades om vad de tycker bidrar till ett attraktivt centrum.

– Fast den enkäten handlade mer om utbud, trygghet och vad man vill uppleva när man går och handlar och inte så mycket om hur höga husen ska vara. Vår medborgarundersökning visar att Mölnlyckeborna tycker om sitt centrum och besöker det ganska ofta, säger Matilda Svenning.

Välkomnande entré

Många medborgare har också efterfrågat en mer välkomnade entré till centrum än det nuvarande p-huset.

– Att göra en mer välkomnande stadsfront föreslås också i stadsbyggnads­studien, säger Matilda Svenning.

I studien beskrivs Mölnlycke som ”en småstad med puls” och den förespråkar att centrum ska förtätas med fler bostäder, vilket i sin tur ska ge ett bättre underlag för handel.

Att bygga en stor mängd bostäder som i förslaget med 16-våningshuset rimmar därför väl med stadsbyggnadsstudien.

Tveksam till höjden

När det gäller skalan på huset är Matilda Svenning mer tveksam.

– När det gäller skalan är tanken att vi i huvudsak ska bygga hus i fyra till sju våningar, ungefär som det ser ut i dag. Sedan har vi sagt att vi ska pröva lite högre skala när stationsområdet byggs ut och på enstaka platser, som det befintliga höghuset på Råda torg som har tio våningar.

Riktlinjer för byggandet

Hon menar att stadsbyggnadsstudien kan vara till hjälp för exploatörer så att de ser vilken inriktning kommunen tänker sig på byggandet i Mölnlycke centrum.

– Jag kan inte svara exakt hur högt det är lämpligt att bygga här, men ibland kan exploatören vilja pröva vad som är max. Det är inte alls säkert att det blir 16 våningar i slutändan.

Hur mycket har du som stadsarkitekt att säga till om?

– Jag är en av olika röster när det gäller stadsbyggnad. Min uppgift är att prata om gestaltning och boendekvalitet, hur byggnader påverkar centrum och mellanrummen mellan husen. Vi lyfter konsekvenser och lägger förslag och sedan är det ju politikerna som fattar besluten. Under hela processen är vi med och för en dialog med exploatörerna.