Sista etappen av Kyrktorget

Partille

I höst kan Kyrktorget i Partille centrum öppna helt igen. Då avslutas nämligen arbetet med sista etappen i arbetet med att iordningställa torget.

Arbetet inleds den 4 augusti och beräknas pågå till slutet av oktober. Under tiden kommer Gamla Kronvägen, utmed Kyrktorget, att vara helt avstängd för bil- och busstrafik. Vändzoner för bilar kommer att finnas på båda sidor om avstängningen. Biltrafiken leds via Yllebron alternativt Skulltorpsmotet. Busslinjerna Gul Express, 501 och 502 får också öndrad färdväg genom Partille centrum. Gående och cyklister kommer fortsätta kunna ta sig fram på gång- och cykelvägen utmed Willyhuset på vägens norra sida.