• Foto: Per Anger
  VATTENLÄCKA. Närhälsan Pa Christian Sivander är vårdcentralschef på Närhälsan Partille vårcentral.
 • Foto: Per Anger
  SKADOR. I vissa rum har vattnet runnit över skrivbord.
 • Foto: Per Anger
  FLÄKTAR. Fläktar kopplade till luftkanaler har ställts ut för att driva ut fukten i lokalerna.
 • Foto: Per Anger
  Fläckar i taket vittnat om läckan.

Sanering krävs efter vattenläcka på vårdcentralen

Partille

En vattenläcka på vårdcentralen påverkade ett stort antal rum. Nu måste flera väggar sågas upp för att undvika mögel.

Den 30 maj höll Närhälsan Partille vårdcentral stängt med anledning av Kristi Himmelfärds dag. Men på kvällen fick vårdcentralschefen Christian Sivander ett samtal från Securitas.

Det visade sig att Folktandvården som ligger på våningen ovanför hade haft en läcka och stora mängder vatten hade runnit ner till de två underliggande våningarna som vårdcentralen disponerar.

– I vissa rum var det upp till trösklarna med vatten och en hel del datorer var översköljda, säger Christian Sivander, vårdcentralschef för Partille vårdcentral.

Pumpade ut vatten

När Christian kom till platsen var både räddningstjänst och polis där, och hjälptes åt att pumpa ut vatten ur lokalerna och bära ut saker ur de vattendrabbade utrymmena. Totalt är det ett 15-tal av vårdcentralens rum som hade påverkats av vattnet, bland dem såväl läkarexpeditioner, undersökningsrum som väntrum. Barnavårdscentralen har inte påverkats av vattenläckan.

Fukt i väggarna

Anticimex har kallats in för att driva ut fukten ur lokalerna. På flera håll står nu stora fläktar och surrar, och tillfälliga luftkanaler har monterats i taket för att leda bort fukten. Men mätningar som Anticimex gjort visar också att det finns fukt i väggarna. I flera rum kommer därför väggarna att behöva sågas upp för att torkas ordentligt och på så vis undvika att mögel börjar växa.

Något mögel har ännu inte hunnit växa till sig, och som tur i oturen var det rent vatten och inte avloppsvatten som läckt ut. Det ska därför inte vara någon hälsorisk för personal och patienter att vistas i lokalerna. Enligt Christian Sivander har vattenläckan inte påverkat patientsäkerheten. Dock kan besökare märka av en lukt som en följd av händelsen.

Exakt hur omfattande arbetet blir och hur länge det kommer att pågå är ännu inte klart. Vårdcentralens plan är dock att inte behöva stänga, utan att ha en del av verksamheten igång medan den fuktskadade delen stängs av för sanering.

– Vi vet ännu inte hur saneringsarbetet kommer påverka möjligheten att ta emot patienter i våra lokaler i sommar, säger Christian Sivander.

En del inbokade besök kan komma att behöva lokaliseras till andra vårdcentraler, till exempel den i Furulund.

Temporärt rum

Men vissa inbokade besök kommer att behöva skjutas på till framtiden. Detta gäller till exempel operationer då operationsrummet är ett av de fuktdrabbade som kommer att behöva saneras.

– Vi kommer att ställa i ordning ett temporärt operationsrum där vi kan hantera akuta operationer som till exempel sårskador. Däremot kommer vi att behöva skjuta på planerade operationer som till exempel hudförändringar, eller låna in oss på en annan vårdcentral, säger Christian Sivander som hoppas på förståelse från patienterna.

Han betonar att patienterna ändå kommer att få träffa den vårdpersonal de är vana vid, om än på annan plats.

Håller öppet

Vissa delar av verksamheten kan tvingas utlokaliseras till en annan vårdcentral. Trots den omfattande vattenläckan som ledde till att vattnet stod någon centimeter högt på golvet i många rum lyckades personalen öppna vårdcentralen redan dagen därpå, den 31 maj.

En del datorer, skrivare och mobiltelefoner förstördes. Patientjournaler eller annan information ska dock inte påverkas. Och som tur var har inte vattnet runnit så att det skadat någon kostsam medicinskt utrustning.

– Däremot är det mycket förbrukningsmaterial som har förstörts, säger Christian Sivander.