Arkivbild: Ebba Strömqvist

S vill höja skatten för att klara välfärden

Härryda kommun

På måndag ska kommunfullmäktige fatta beslut om ramarna för kommunens budget för 2020. På grund av ett tuffare ekonomisk läge vill den styrande majoriteten minska kommunens kostnader med cirka 70 miljoner.
Socialdemokraterna föreslår i stället en skattehöjning på 35 öre för att bevara välfärden.

För att klara det försämrade ekonomiska läget har kommunens förvaltning fått i uppdrag att lägga fram en budgetplan med förslag på besparingsåtgärder. Förvaltningen har i det arbetet tittat på hur kostnadsläget ser ut i andra jämförbara kommuner och föreslagit neddragningar inom de områden där Härryda har jämförelsevis höga kostnader.

HP/PT har tidigare skrivit om att förvaltningen föreslår att antalet fältsekreterare ska minskas från sex till två, att man vill spara in på socionomer på familjestöds­enheten Kraftkällan och på familjecentralerna.

Även på öppna förskolan och inom daglig verksamhet förslås nedskärningar av personal.

Inga detaljer ännu

Maria Kornevik Jakobsson (C) är ordförande i Välfärdsnämnden som ansvarar för kommunens verksamhet inom skola, kultur, fritid och socialtjänst. Hon betonar att det endast är budgetens ramar som ska slås fast i samband med kommunfullmäktiges möte på måndag.

– Det är tråkigt att vi måste spara första gången som vi har en välfärdsnämnd, vi har inte sparat på länge, men så här är läget i alla kommuner mer eller mindre, säger hon.

Välfärdsnämnden har en total budget på nästan 1,9 miljarder och där är majoriteten beredd att minska kostnaderna med 44 miljoner kronor. Var pengarna ska sparas kan Maria Kornevik Jakobsson inte uttala sig om i nuläget.

– Det ska vi börja diskutera i augusti och fatta beslut om i november. Det är olyckligt att förvaltningens förslag kommer så tidigt, det är synd att människor ska gå och vara oroliga över nedskärningar som sedan kanske inte blir av, säger hon.

Vill ha höjd skatt

Socialdemokraterna å sin sida tror inte det går att minska kostnaderna i den omfattning som föreslås och samtidigt behålla välfärden. Oppositionspartiet lägger därför fram en egen budget där man föreslår en skattehöjning med 35 öre till 20,97 kronor.

Skattehöjningen ska göra det möjligt att undvika nedskärningar på fältsekreterare, på Kraftkällan och på familjecentralerna. Social­demokraterna vill också rädda kvar de sex tjänsterna inom daglig verksamhet och fyra tjänster inom äldreomsorgen som förvaltningen föreslog skulle tas bort.

I stället för att dra ner på personal inom förskolan vill S minska storleken på barngrupperna och ge alla barn rätt till 20 timmars förskola och utreda möjligheten att ha en nattöppen förskola.

Socialdemokraterna föreslår samtidigt andra nedskärningar. Exempelvis vill man se över antalet mellanchefer och gör bedömningen att minst fem tjänster kan sparas in. Ytterligare minst två tjänster kan enligt S föreslag sparas inom verksamheter som inte ger någon direkt nytta till kommun­invånarna. Man vill också se över möjligheten att dra ner på verksamheter som vuxit starkt de senaste åren, såsom kommunikation och utvecklingsenhet, där S uppskattar att det skulle gå att spara in minst tre tjänster.