Politiska snabbspår utan alternativ

Härryda

Veckans kommunstyrelse (29/5) i Härryda var oroväckande:
Vid två ärenden behandlade vi ”avsiktsförklaring”, eller Letter of Intent (LOI). Det är ett dokument där två parter skriver ner en avsikt vad man vill, vanligtvis vid företagsförvärv. Därför är det ett vanligt krav från ena parten att det skrivs in en klausul om exklusivitet där den andra parten förbinder sig att inte förhandla med någon annan.

I dessa fall alltså att kommunen ger exklusiv ensamrätt till företagen att göra vad de vill utan att någon annan får komma med förslag!
Inga små grejer heller direkt.

I det första fallet entrén till huvudorten Mölnlycke. (Parkeringshuset) Där ges det exklusivitet att bygga en 16-våningars profilbyggnad, helt utan att någon annan får prata med kommunen om vad som är ett lämpligt välkomnande till orten.

I det andra fallet rör det en central skola. Den föreslås rivas och låta Engelska Skolan av alla bygga en egen! Den skolan som föreslås rivas är Mölnlyckes äldsta med anor från 1905, men det är visst en bra idé att ge exklusiv rätt till Sveriges just nu mest utskällda friskola att etablera sig där utan att någon annan får prata med kommunen om det!

Vidare stipulerar kommunallagen att frågor av ”principiell beskaffenhet” skall beslutas av fullmäktige. Att i två ärenden i rad ge bort exklusivitet via ett LOI kan inte tolkas som annat än att Härrydas styrelse försöker införa en ny princip för etableringar. Därför yrkade vi socialdemokrater att frågan skulle lyftas till just fullmäktige, men blev nedröstade av den borgerliga majoriteten. Varför ville de inte ha en offentlig debatt om frågan?

Anmärkningsvärt är också att ingen av de borgerliga partierna i majoriteten yppade ett enda ord på kommunstyrelsen ens på direkta frågor.
Jag blir ibland beskylld(?) för att driva ideologiska frågor, men HÄR mina vänner. HÄR har ni en ideologiskt driven fråga!

Robert Langholz (S)
Kommunstyrelseledamot