Partilles befolkning och prognoser

Partille

Eftersom alla beslut i Partillebo och Partille kommun tas med hänvisning till prognoser har jag roat mig med att titta på prognoser och sen jämföra dem med den faktiska siffran under flertal år. De stämmer sällan men anses som faktaunderlag vid beslut. Som exempel hade Partille kommun år 2018, en faktisk befolkning av 37 931 men när den prognostiserades beräknades den till 38 510. Det blev alltså 579 invånare färre.
Det är med prognoser som grund Partillebo bygger.
Det är med prognoser som grund Utbildningsnämnden tar beslut om att lägga ner skolor.
Verkligheten? Vem bryr sig?

Faktasökaren